Sunday, April 26, 2015

Islam, Sekularisme Dan Liberalism

Islam, Sekularisme Dan Liberalisme

Pendahuluan

Sebenarnya masalah sekularisme adalah masalah kebudayaan Barat yang menular dalam pemikiran dan budaya umat Islam dewasa ini. Ia merujuk kepada sifat keduniaan dan tidak berhubung dengan alam rohani atau akhirat. Istilah ini timbul di Eropah pada zaman Renaisans (pembaharuan) (abad 14M-17M) yang beerti sekular merujuk kepada yang tidak di bawah pengaruh dan naugan institusi Gereja Katolik Rom.

Kertas kerja akan cuba menjelaskan perkara-perkara berikut :

(a) Ciri-ciri ideologi sekularisme

(b) Bagaimana sekularisme timbul di dalam masyarakat Eropah selepas zaman Renaisans.

(c) Pandangan Islam terhadap ideologi sekularisme.

(d) Ideologi liberalisme dari segi takrifnya dan bagaimana liberisme berlaku dari sudut agama di Institute Gereja di Eropa.

(e) Konsep liberalisme yang berlaku di dalam hal negara, ekonomi dan akhlak di Barat Sekular Moden.

Takrif :

(a) Sekularisme ialah fahaman falsafah yang memisahkan urusan-urusan keduniaan dari urusan-urusan agama. Ia meninggalkan peranan agama (Kristian) dan Tuhan dari segala urusan kehidupan manusia.

(b) Sekularisme juga memisahkan secara mutlak antara ilmu pengetahuan dari pengaruh dan tuntuhan institusi Gereja Katolik Rom.

Mengapakah timbulnya pemisahan di antara urusan-urusan kehidupan dan agama yang dibawa oleh gereja di Eropah? Dari sudut sejarah, sekularisme adalah merupakan suatu gerakkan pembebasan di Barat untuk menentang kezaliman yang dilakukan oleh institusi Gereja Katolik Rom di Eropah pada zaman Renaisans pada abad ke-14M hingga abad ke-17M (rujuk 1/2). Perlu dibezakan di sini antara ajaran Kristian (seperti mana terdapat di dalam Bible). dan ajaran institusi Gereja Katolik Rom dan amalannya yang telah membuat tambahan-tambahan dalam acara (ritual) tertentu yang tidak mengikut ajaran terkandung di dalam Bible sendiri.

Beberapa perkara telah menyebabkan timbulnya fahaman sekularisme di Eropah, antaranya adalah perbuatan-perbuatan angkuh Institusi Gereja Katolik Rom yang menyelewengkan ajaran Nabi Isa عليه السلام yang asli seperti :

Keangkuhan ruhiyah

Pihak Gereja Katolik Rom mendakwa bahawa paderi-paderi gereja mempunyai hubungan batin dengan Allah. Oleh itu mereka mempunyai kuasa rohani atas manusia kerana mereka menjadi perantaraan antara manusia dan Allah. Umpamanya meminta keselamatan (salvation) dan pengampunan dari dosa kecil atau besar hanya boleh dibuat melalui cara pengakuan (confession) kepada seorang pader (priest). Paderi setelah mendengar serta menyoal untuk mendapat detail-detail kesalahan itu, barulah boleh memberi pengampunan. Juga mengikut Gereja Rom digalakkan untuk meminta sesuatu kepada ibu Nabi Isa عليه السلام bernama 'St Mary' kerana institusi gereja percaya bahawa permintaan Ibu (Mariam) kepada anak (Nabi Isa عليه السلام) sebagai Tuhan tidak akan ditolak. Pihak Gereja telah menjual sijil pengampunan serta menjamin syurga yang istimewa bagi mereka yang membuat bayaran yang tinggi.

Keangkuhan Ilmiyah

Pihak Gereja menganggap kejahilan itu petua iman dan ilmu membawa kekafiran. Pada masa sebelum Renaisans iaitu abad ke-14M, pihak gereja menganggap ilmu pengetahuan yang datang dari sumber selain dari mereka adalah berbahaya. Oleh itu mereka memisahkan agama dari ilmu. Pada kebetulannya ada dua sebab yang lain yang mendorong pihak gereja berbuat demikian. Pertama: Ilmu yang membawa kemajuan datang dari orang-orang Islam di universiti-universiti di Andalus (Sepanyol Muslim dan Portugal). Oleh kerana itu ilmu itu akan membawa bersamanya perkembangan Islam dan pemusnahan pengaruh gereja. Sebab yang kedua: Kebanyakan murid-murid dari Eropah yang hendak belajar ilmu hanya didapati di Universiti Islam di Sepanyol. Mereka belajar perubatan, kejuruteraan, matematik, astronomi, kimia dan fizik dari ulama-ulama Islam. Maka kesannya pihak gereja sangat marah kepada cendikiawan Eropah yang balik membawa ilmu dari orang Islam dan suka pula bertutur dengan bahasa Arab antara mereka. Gereja telah menganggap bahawa bahasa Arab adalah bahasa orang kafir.

Oleh itu pihak gereja telah berusaha untuk menentang Islam dan ilmu Islam sekaligus. Maka wujudlah tiga 'Mahkamah Penyiasatan' (Inquisition Courts) dari tahun 1481M hungga 1801M untuk menyiasat dan menghukum mereka yang disyaki menjadi pembangkang Gerja Katolik, orang sihir, orang jampi menjampi dan orang-orang ilmuan yang tidak sependapat dengan gereja dan orang Islam. Seramai tiga ratus empat pulih ribu (340,000) orang telah dihukum mati dan hampir tiga puluh dua ribu (32,000) orang dibakar hidup-hidup termasuk ahli sains termasyur seperti Jurdano Brunos yang kesalahannya ialah kerana mengajar bahawa selain dari bumi ini ada planet-planet yang lain; Galileo, ahli fizik telah dihukum mati dalam penjara kerana kepercayaannya bahawa planet bumi ini beredar mengelilingi matahari, satu pendapat yang bertentangan dengan apa yang diutarakan oleh gereja. Galileo telah menyelamatkan dirinya dengan menarik balik pendapatnya. Ahli Sains Corpenicus telah mati sebelum ditangkap oleh mahkamah pengadilan. Soalannya, dimanakah Galileo dan Brunos dapat pelajaran sains mereka pada masa itu? Tentulah dari tulisan-tulisan ulama di al-Andulus (Sepanyol Muslim dan Portugal) [rujuk 3].

Kesilapan Besar Institusi Gereja Eropah Rom

Kesilapan besar Institusi Gereja Rom adalah memusuhi ilmu dan membuat kezaliman dalam ibadah dan tidak mengikuti ajaran sebenar Bible. Ilmu dan ibadah kedua-duanya mempunyai kaitan yang rapat dengan fitrah manusia. Fitrah semulajadi manusia suka pada ilmu dan suka membuat ibadah. Firman Allah سبحانه وتعالى :

"Dan (ingatlah), ketika Kami mengangkat bukit ke atas mereka seakan-akan bukit itu naungan awan dan mereka yakin bahwa bukit itu akan jatuh menimpa mereka. (Dan Kami katakan kepada mereka): "Peganglah dengan teguh apa yang telah Kami berikan kepadamu, serta ingatlah selalu (amalkanlah) apa yang tersebut di dalamnya supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa".

(al-A'raf 7:172)

"Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) seluruhnya.."

(al-Baqarah 2:31)

"Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah."

(al -Alaq 96:3-5)

PERANAN PAKATAN SULIT ILLUMINATI MENGHURU-HARAKAN EROPAH

Pada 1hb Mei 1776 satu pertubuhan sulit bernama 'Illuminati' telah ditubuhkan di Jerman, bertujuan untuk merampas kerajaan melalui revolusi dan pemberontakan. Kebanyakan anggota 'Illuminati' ini adalah pemodal-pemodal elit antarabangsa yang beraliran mistik Kabala yang bertuhankan 'LUCIFER'. Pengaruh mereka itu diperkembangkan melalui pertubuhan sulit Freemason di Eropah bernama 'Grand Orient Freemasonary'. Sebenarnya pertubuhan ini digunakan sebagai alat Illuminati, sungguh pun ramai daripada kalangan anggota Freemason itu tidak sedar bahawa pertubuhan mereka telah diresapi oleh anggota 'Illuminati'.

Peranan Yahudi Zionis menyebarkan fitnah tidaklah sedikit berasaskan kepada ajaran aqidah mereka dari kitab 'suci' mereka Taurah dan Tsamud yang telah diselewengkan. Mereka berpendapat bahawa:

(a) Mereka adalah umat Allah yang terpilih dan suci. Oleh itu ummat yang lain hendaklah berkhidmah untuk mereka.

(b) Semua umat selain Yahudi dinamakan 'Goyim' adalah keldai untuk ditunggang oleh umat terrpilih iaitu umat suci Yahudi (rujuk 4).

Mohammad Qutb رحمه الله telah berkata:"Orang Yahudi Zionis telah menantikan peluang dan masa-masa yang baik untuk digunakan bagi rancangan dan tujuan mereka untuk memporakperandakan masyarakat Eropah. Walau bagaimanapun mereka tidak merancang atau mewujudkan kejadian-kejadian dan peluang berkenaan. Sebaliknya William Guy Carr dalam bukunya bertajuk 'Pawns in the Game', (1958) [rujuk 5] telah memberi bukti-bukti yang banyak menunjukkan bahawa Yahudi Zionis bermazhab Lucifer telah memainkan peranan yang sangat penting bahkan merancang secara sistematik terhadap kejadian revolusi pertama di Perancis dan seterusnya revolusi-revolusi lain yang tercetus di Eropah. Nester Webster seorang penyelidik yang termasyur di England telah juga mengaitkan pakatan sulit 'Illuminati' kepada kejadian revolusi-revolusi di Eropah (rujuk 6). Kisah pakatan sulit bernama 'Illuminati ini sangat menakjubkan. Pakatan tersebut telahpun didedahkan oleh beberapa orang dalam dan luar pakatan itu dan banyak kajian-kajian yang berilmiah dan bernas telahpun ditulis khususnya oleh para sarjana daripada Amerika Syarikat, Kanada, England dan Perancis semenjak 100 tahun sebelum ini. Seorang pengkaji yang serius dalam politik antarabangsa dan revolusi sedunia tidak boleh mengabaikan kesan-kesan pergerakan ini.

Revolusi Perancis, Kuasa Bangsawan Dan Gereja

Mohammad Qutb mengatakan bahawa revolusi Perancis pada tahun 1789 Masihi telah menyempurnakan dua tujuan khas yang besar:

(a) Meruntuhkan sistem milik tanah golongan bangsawan dan seterusnya memusnahkan sistem di mana pekerja-pekerja terikat pada pemilik tanah, untuk kepentingan pemilik perusahaan kilang-kilang kebanyakannya kepunyaan Pemodal Elit Yahudi Zionis di bandar-bandar. Apabila hamba-hamba bangsawan dibebaskan, mereka berpindah kepada tangan pemilik kilang-kilang.

(b) Untuk menyekat kuasa gereja Katolik Rom dan paderi-paderinya dan meruntuhkan agama itu sendiri (rujuk 7)

Masyarakat Eropah Dalam Kancing Penyepit

Selanjutnya Mohammad Qutb berkata,'Orang Yahudi (Zionis)' meletakkan masyarakat di Eropah pada masa itu dalam dua lengan penyepit yang amat besar. Satu dari lengan penyepit ialah menonjolkan teori-teori palsu yang menyerupai ilmiah menentang agama, akhlak dan taqlid. Orang Yahudi telah mempergunakan sedikit kebenaran untuk menegakkan kebatilan mereka. Firman Allah سبحانه وتعالى bermaksud,'Hai ahli kitab, mengapa kamu memcampur adukkan yang hak dengan yang batil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu sedang kamu mengetahui' (Ali Imran 3:71). "Lengan penyepit yang kedua ialah keadaan semasa terlaksana dari awal sejarah kebangkitan Eropah bermusuh pada agama, kepada akhlak dan kepada taqlid, yang pada akhirnya akan meninggalkan sepenuhnya segala batasan-batasan agama" palsu itu) dan yang ingin melepaskan diri dari tekanan gereja, (dari segi ilmu dan ibadah) telah membuat dua keputusan iaitu:

(i) Antara agama dan sains tidak ada titik pertemuan.

(ii) Antara agama dan kemajuan tidak ada titik pertemuan

SEKULARISME DAN UMAT ISLAM

(a) Pertentangan yang berlaku antara sains dengan agama dalam sejarah, adalah khas bagi agama Kristian dan tidak melibatkan agama Islam. Ajaran agama Kristian berlainan dengan ajaran agama Islam, tetapi pendokong fahaman sekular di Eropah telah gagal untuk memerhatikan perbezaan yang. besar itu. Yang sebenarnya sebab utama Eropah telah tidur selama satu ribu tahun adalah kerana ajaran batil dan kongkongan institusi Gereja Katolik Rom dalam bidang agama, ilmu dan kerohanian. Sebaliknya sebab utama yang membangkitkan Eropah daripada tidurnya ialah hasil daripada kajian-kajian yang saintifik yang dibuat oleh penganut agama Islam. Maka tidak betullah gambaran yang telah diberi oleh dakyah yang tertentu bahawa Eropah maju kerana mereka beragama Kristian!

(b) Pada awal abad dua puluhan (semasa keruntuhan kerajaan Khalifah Osmaniah di Istanbul, Turki pada tahun 1923 Masihi) penjajah Barat telah menular masuk ke negeri-negeri umat Islam dan membawa fahaman-fahaman sekular itu untuk ditanam di tanah jajahan mereka bagin tujuan:

i) Mengekalkan pemerintahan mereka;

ii) Menghapuskan ajaran Islam

Seramai lebih kurang satu bilion umat Islam telah dijajah pada masa itu di merata dunia. Cuma tiga negara sahaja tidak dijajah Barat iaitu Afghanistan, sebuah negara yang sangat sukar dijajah (tentera British telah musnah di sana) dan Saudi Arabia kerana negara itu merupakan negara yang sangat miskin pada masa itu dan Turki. Fahaman sekularisme yang paling ketara di negara Islam adalah seperti yang dibayangkan oleh Menteri  Dalam Negeri Turki pada tahun 1937M yang berkata: (rujuk 8/9) 'Dengan sekularisme kita telah membuat kepastian bahawa agama Islam tidak mempengaruhi urusan negara biarlah agama tinggal di masjid-masjid dan tempat ibadah sahaja. Biarlah ia tidak keluar dari dunianya'

Pandangan Islam Terhadap Sekularisme

Sekularisme adalah suatu konsep yang amat asing dan bertentangan dengan Islam. Islam mencakupi segala aspek kegiatan manusia. Segala gerak laku Muslim sentiasa terikat dalam lingkungan bidang kuasa syariah. Semua bidang aktiviti seorang Muslim boleh dianggap ibadah jika ia dilaksanakan menurut perintah-perintah Allah سبحانه وتعالى. Sabda Rasulullah صلى الله عليه والسلام bermaksud:"Dunia ini adalah kebun untuk Akhirat." Beriman dan berbuat baik di muka bumi adalah bertujuan mencari keredhaan Allah سبحانه وتعالى di dunia dan di Akhirat. Oleh itu tidak ada sebab mengapa umat Islam perlu meniru gerakan pembebasan (liberal) daripada kongkongan agama seperti yang terjadi di Eropah dan duniat Barat.

LIBERALISME

Aliran liberalisme timbul lanjutan daripada zaman Renaisans (kebangkitan) yang berlaku di Eropah. Ia berhasil dari :

(a) Tindakbalas kaum intelek Eropah terhadap penindasan gereja terhadap ilmu

(b)  Teori-teori palsu ciptaan cendikiawan yang 'liberal' dan Yahudi Zionis untuk memusnahkan Kristian

Takrifnya

Liberalisme ialah 'aliran pemikiran yang bertujuan untuk meningkatkan kebebasan yang diberi kepada individu' (rujukan 10)

Dari segi tafsirnya tidak bertentangan dengan pandangan Islam jika terbatas dalam lingkungan syariat Islam tetapi ini sepertimana digunakan oleh Barat difahamkan tidak terbatas dengan syariat Islam. Sifat-sifat fahaman liberalisme ialah :

(a) Kebebasan kepada individu tanpa sekatan atau dengan sekatan yang paling sedikit dalam ekonomi, politik, perundangan dan sosial (kebebasan moral).

(b) Ia mempunyai gagasan-gagasan fikiran berikut :

(i) Individu lebih penting dari masyarakat ;

(ii) Masyarakat wujud untuk individu ;

(iii) Individu bebas dari nilai-nilai agama

(c) Oleh kerana ketenteraman masyarakat perlu dipelihara, moral agama digantikan dengan nilai etika tetapi itu tidak dapat menyekat krisis demi krisis yang timbul dalam masyarakat Barat di bidang keluarga, ekonomi, siasah dan masyarakat.

Liberalisme dan agama

Gerakan 'liberalisme' dari sudut agama yang dipelopori oleh Martin Luther (1483 - 1546M) seorang tokoh Protestan adalah sebab penindasan dan keganasan Gereja Katolik Rom sebelum zaman 'Renaisans'. Gerakan ini membebaskan penganut agama Kristian daripada kuasa Gereja Rom dari segi rohani dan membentuk mazhab baru bernama Protestan pada abad 16M. Antara prinsip yang penting bagi mazhab "Protestant' itu ialah (rujukan: 11/12):

(a) Adalah hak individu Kristian yang sanggup membaca kitab suci,  mentafsirnya sendiri.

(b) Gereja Rom tidak mempunyai hak dalam mengampun dosa-dosa individu

(c) Paderi-paderi dan pendita agama dibolehkan berkahwin.

(d) Patung-patung dan gambar di dalam gereja dihapuskan. Benda-benda tersebut tidak disembah kerana yang demikian itu adalah penyembah berhala.

Gerakan 'reformasi' dipimpin oleh Martin Luther cuba membersihkan Gereja daripada bidaah dan khurafat yang ditambah oleh Gerja Katolik Rom dan ia merupakan suatu kebaikan untuk membetulkan amalan agama Masihi. Tetapi beberapa masaalah yang besar seperti pemilihan empat buku Bible yang beraliran 'triniti' sebagai sumber rujukan utama tidak disentuh atau dikaji untuk menentukan kesahihannya.

Liberalisme dalam hal negara

Eropah telah memilih sistem 'demokrasi' sebagai satu jalan keluar melarikan diri dari kuasa gereja dan menghapuskan hak-hak Tuhan dan gereja ke atas diri mereka. 'Demokrasi' melaungkan cogankata 'kebebasan, persaudaraan dan persamaan'. Aliran liberalisme mempunyai hubungan yang rapat kepada kelahiran negara 'demokrasi' Eropah. Rakyat telah diberi kebasan berfikir dan memilih wakil-wakil dalam pemerintahan negara. Semuanya ini di negara Eropah membawa perubahan besar yang mengangkat rakyat dari ketiadaan insaniah dalam sistem 'milik tanah oleh bangsawan' kepada perhubungan insaniah dalam lindungan 'demokrasi' Eropah. (rujukan 13)

Liberalisme dalam hal ekonomi

Setiap individu diberi hak untuk memiliki harta dan berniaga tetapi tidak mengikut batasan-batasan agama Bible. Akhirnya kebebasan kepada individu yang terlalu ekstrim itu telah menimbulkan pelbagai krisis. Umpamanya memberi kebebasan untuk menjual arak telah menggalakkan timbulnya krisis dalam masyarakat, seperti mabuk yang menambahkan kemalangan lalu-lintas, krisis dalam keluarga dan sebagainya. Membenarkan pengambila riba mengakibatkan ketidakadilan dalam kegiatan ekonomi dan menimbulkan krisis ekonomi dan penindasan.

Liberalisme dalam nilai etika

Mereka mendakwa bahawa nilai moral atau etika perlu berubah mengikut zaman, tempat dan keadaan masyarakat. Nilai etika tidak tetap sepertimana yang ditetapkan oleh agama. Yang sebenarnya semua agama langit ada menetapkan garisan-garisan tertentu berkaitan dengan nilai benar atau tidak benar. Dalam Islam, nilai-nilai akhlak telah ditentukan oleh Allah سبحانه وتعالى , pencipta manusia. Pihak liberalisme mendakwa bahawa manusia itu sendiri masih dalam proses ubahansur daripada masyarakat primitif ke masyarakat yang berteknologi. Setelah manusia sampai ke tahap kesempurnaan dari segi jasmaninya ia akan mengalami proses evolusi dari segi rohaninya. Roh yang rendah (kotor) berevolusi kepada roh yang lebih suci melalui cara-cara (tarikat-tarikat) tertentu. Begitu jugalah nilai moral berubah dari masa ke masa. Yang menjadi bukti ilmiah ialah manusia telah jatuh ke peringkat haiwan dari segi akhlak dan perikemanusiaannya. Sepertimana disarankan oleh pendokong teori evolusi, fahaman 'peraturan rimba' terlaksana di kalangan insan. Yang menjadi hakikat ialah memberi kebebasan melampaui batas syariat kepada individu boleh membawa kepada keadaan huru-hara. Sifat rakus, tindas menindas dan sifat mementingkan diri (selfishness) akan menjadikan berleluasa.

Liberisme dalam erika(moral) telah menimbulkan beberapa masaalah umpamanya pentakit jantina telah dilaporkan membunuh lebih ramai orang di Amerika pada tahun 1964M daripada wabak penyakit polio, typhoid (demam kepialu) dan penyakit cacar (rujukan 14). Masalah pelacuran menjadi-jadi dan penyakit jiwa juga sedang melarat di negara-negara Barat. Dilaporkan di New York dan California sahaja di dapati tidak kurang dari 20 buah hospital-hospital sakit jiwa dalam tiap-tiap negara itu (rujukan 15).Pada tahun 1975M dianggarkan di Amerika Syarikat menurut anggaran rasmi seorang telah dibunuh setiap 26 minit (rujukan 16). Statistik-statistik daripada negara Amerika Syarikat telah di buat rujukan kerana ia senang didapati dan bukan bermakna kita hendak mengutuk negara tersebut. Negara itu sangat maju dalam beberapa aspek yang lain, sekurang-kurangnya ia adalah jauh lebih baik daripada negara sosialis-Marxis daripada segi hak asasi manusia. Tetapi yang menjadi masaalah ialah fahaman 'liberalisme' tersebut telah menjadi senjata pula bagi musuh untuk merosakkan manusia dan mewujudkan keadaan huru-hara dalam masyarakat.

Penutup

Sistem sekularisme di Eropah mempunyai sebab-sebab tertentu yang telah membawanya kepada aliran liberalisme dalam hal negara, politik, ekonomi dan akhlak. Fakta-fakta semasa telah memberi banyak bukti bahawa kebebasan itu tidak menjamin kedamaian dan kebahagiaan dalam masyarakat. Kebebasan yang berlebihan kepada individu pada masa yang sama menyekat kebebasan orang lain serta menghancurkan kedamaian dan kebahagian dalam masyarakat. Fahaman 'liberalisme' telah menjadi alat untuk memusnahkan insan itu sendiri. Islam menggalakkan sikap 'liberal' tetapi menentang fahaman 'liberalisme' yang membolehkan budaya dan  kelakuan yang melampau batas. Islam menggalakkan sikap 'pragmatis' tetapi menentang fahaman 'pragmatisme' yang bersifat opportunis yang tidak dibatasi dengan nilai-nilai Agama.

Begitu juga Islam menggalakkan ummatnya mencintai tanahair tetapi tidaklah sampai melampaui batas (sehingga kecintaan itu boleh menentang ajaran-ajaran baik Agama) seperti terdapat dalam fahaman nasionalisme sekular. Fahaman nasionalisme tersebut merupakan sebab utama Barat telah menjadikan penjahah yang rakus terhadap umat yang dijajahnya khasnya umat Islam. Peperangan Dunia Pertama dan Kedua yang meragut jutaan nyawa rakyat di Eropah juga telah disebabkan oleh fahaman nasionalisme yang melampau itu. Kini penyakit fahaman nasinalisme telah melanda ke negara umat Islam termasuk negara-negara Muslim Timur Tengah. Sepatutnya konsep kebangsaan hanyalah untuk kegunaan pentadbiran dan tidak mengandungi unsur-unsur prasangka sesama manusia, atau membezakan antara manusia berasaskan kepada keturunan atau bahasa.

Jika semangat nationalisme diagongkan kita akan mendapati fahaman Yahudi Zionis sebagai suatu fahaman nasionalisme di tahap yang terkemuncak di dunia ini. Ini adalah kerana fahaman nationalisme disokong penuh oleh ajaran agama Zionis. Kitab Talmud mengajar bahawa bangsa lain di dunia ini diwujud untuk berkhidmat kepada kaum Yahudi. Islam menggalakkan kita berfikir secara rasional tetapi menentang fahaman rasionalisme yang menolak sumber utama ilmu WAHYU (revealed knowledge). Begitu juga Islam menggalakkan pembangunan ekonomi dan material bagi umatnya, tetapi galakan ini tidaklah sampai ke tahap materialisme yang menolak secara mutlak adanya pencipta, roh dan kuasa di alam ghaib. Islam memberi peraturan atau sistem yang serasi dengan tabii manusia supaya hayat di muka bumi ini tidak menjadi huru-hara dan supaya manusia saling tolong-menolong antara satu dengan yang lain bagi menegakkan kebenaran.

Rujukan

1Muhammad Qutb. 1983. Mazahib/fikriyyah muaasarah. Mesir: Dara asy. syuruq, al-Qahirah. Hlm 11.

2 Bermula dari tahun 600M hingga dua belas abad selepasnya perlantikan Paus (Pope atau patria h) adalah peristiwa yang penting di Rome.

3 Muhammad Qutb. 1983. Op.Cit.Hlm.30-69

4 Muhammad Qutb. 1983. Op.Cit.Hlm.83-90

5 Carr, W. G. 1958. Pawns In The Game. Amerika: Federation of Christian Laymen.

6 Webster N. H. 1924. Secret Societies and Subversive Movements. America: Christian Book Club of Amerika.

7 Muhammad Qutb. 1983. Op. Cit. Hlm.90-92

8 Che Yusoff b. Che Mamat. 1988. Sekularisme. Kuala Lumpur: al-Rahmaniah. Hlm.59.

9 Maryam Jameelah. 1976. Islam and Western Society. Mohd. Y. Khan, Lahore. Hlm.62.

10 The New Columbia Encyclopedia. New York : Col. Univ.Press.Hlm.1572.


11 Ahmad Shalaby [Prof.] . 1966. Agama-agama Masihi. Alihbahasa oleh Dr. Fusd Mohd. Fakhrudin. Singapura : Oustaka National. Hlm.139. 

12 Ibrahim Che Noh. 1968. Pertentangan Islam dan Kristian. Kuala Lumpur : Al- Rahmanuah. Hlm. 140.

13 Muhammad Qutb. 1983. Op.Cit.Hlm.178.

14 Thove. Teachers Handbook On Veneral Disease Education. 1965. U.S.A: and Affiliate of the National Education Assoc., Washington USA. Hlm V.

15 Maryam Jameelah. 1976. Western Civilisation Condemened by Itself, Mohammad Yusuf Lahore [W. Pakistan Vol.2Hlm. 745.

16 Julian Joseph. 1977. Social Problem. U.S.A : EdisivKedua, Prentice-Hall, Unc.n.Jersey.Hlm. 457.

(Di Ambil Dari Buku Bertajuk "Sejarah Pemikiran1" Prof Dr Sulaiman Noordin)

Sunday, August 3, 2014

Syarat Terwujudnya Hidayah Pada Diri Hamba

Sesungguhnya hidayah tidak akan terwujud pada diri seorang hamba kecuali terkumpul padanya sepuluh tingkatan berikut ini :

Pertama, hidayah ilmu dan penjelasan tentang jalan yang benar, sehingga ia benar-benar mengetahui tentang kebenaran tersebut.

Kedua, Allah Ta'ala memberinya kemampuan untuk mengerjakan kebenaran tersebut. Sebab, sesungguhnya dia tidak mampu melakukannya dengan kekuatannya sendiri.

Ketiga, Allah Ta'ala menjadikannya memiliki keinginan untuk melakukannya

Keempat, Allah Ta'ala menjadikannya dirinya untuk mulai mengerjakannya.

Kelima, Allah Ta'ala meneguhkannya dalam kebenaran, hingga ia senantiasa konsisten dalam melakukannya.

Keenam, Allah Ta'ala jauhkan segala hambatan dan halangan yang merintangi dirinya.

Ketujuh, Allah Ta'ala memberinya hidayah yang lebih khusus lagi ketika ia telah berada di jalan yang lurus tersebut.

Kedelapan, Allah Ta'ala perlihatkan dan pahamkan kepadanya tujuan dari jalan tersebut, sehingga ia benar-benar menyadari tentang jalan yang sedang ia tempuh dengan pandang lurus ke depan dan tidak terhalang dari segala wasilah untuk sampai kepadanya.

Kesembilan, Allah Ta'ala menyadarkan akan kebutuhannya terhadap dan hidayah ini di atas kebutuhan yang lain.

Kesepuluh, Allah Ta'ala perlihatkan kepadanya dua jalan yang telah menyimoang dari jalan hidayah tersebut: jalan orang-orang yang dimurkai, yaitu orang-orang yang sengaja tidak mau mengikuti kebenaran (padahal mereka mengetahuinya) karena kedurhakaan mereka. Dan, jalan orang-orang yang sesat, yaitu orang-orang yang menyimpang dari jalan kebenaran karena kebodohan dan kesesatan mereka.

(Kitab Lebih Dari 60 Mutiara Hikmah Al Fatihah)

Judul Asal : Qathfuts Tsamar al-Mustathaab fii Tafsiiri Faatihatil Kitab

Penulis : Dr Muhammad bin Musa Alu Nashr

Macam-Macam Hidayah

Hidayah itu ada empat macam:

1 Hidayah umum

Yaitu, hidayah yang diterima semua makhluk, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah Ta'ala :

رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ

"...yang telah memberikan kepada tiap-tiap sesuatu bentuk kejadiannya, kemudian memberinya petunjuk." (Thaha 20:50)

Artinya, Allah telah memberikan kepada semua makhlukNya bentuknya masing-masing yang tidak sama dengan yang lainnya. Allah memberikan setiap bagian bentuk dan rupanya tersendiri. Allah memberikan kepada tiap-tiap yang ada di dalam semesta ini bentuk penciptaan yang khusus baginya. Kemudian, Allah Ta'ala memberinya petunjuk untuk melakukan apa-apa yang menjadi tujuan penciptaannya. Inilah hidayah yang diterima oleh hewan-hewan, benda-benda mati, dan segala yang Allah ciptakan untuk kepentingan tertentu.


2 Hidayah penjelasan, petunjuk, dan pemahaman terhadap dua jalan yang berbeda; jalan kebaikan dan keburukan, keselamatan dan kebiasaan.

Hidayah ini tidak serta-merta membuat seseorang mendapat hidayah yang sebenarnya secara sempurna. Karena, hidayah ini hanya sebagai sebab dan syarat, bukan sebagai sesuatu jaminan kepastian. Oleh karena itu, ia tidak menjamin diterimanya suatu hidayah, seperti firma Allah Ta'ala :

وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

"Dan adapun kaum Tsamud, maka mereka telah Kami beri petunjuk tetapi mereka lebih menyukai buta (kesesatan) daripada petunjuk..." (Fushshilat 41:17)

Artinya, kami telah menjelaskan kepada mereka, menuntun mereka, dan menunjuki mereka, tetapi mereka tidak mengikuti petunjuk tersebut.

Demikian pula seperti firman Allah Ta'ala :

وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ

"....Dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus." (Asy Syuura 42:52)


3 Hidayah taufiq dan ilham

Inilah hidayah yang membuat seseorang pasti mendapat petunjuk Allah, tidak mungkin tidak, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah Ta'ala :

يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ 

"Demikianlah Allah membiarkan sesat orang-orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya." ( Al Muddatstsir 74:31)

Dan firman Allah Ta'ala :

إِن تَحْرِصْ عَلَىٰ هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَن يُضِلُّ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ

"Jika kamu sangat mengharapkan agar mereka dapat petunjuk, maka sesungguhnya Allah tiada memberi petunjuk kepada orang yang disesatkan-Nya, dan sekali-kali mereka tiada mempunyai penolong." ( An Nahl 17:37)

Dan firman Allah Ta'ala :

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ 

"Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi..." ( Al Qashash 28:56)

Serta, sabda Nabi صلّى الله عليه وسلّم :

مَنْ يَهْدِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ

"Siapa yang diberi pertunjuk oleh Allah Ta'ala maka tiada yang dapat menyesatkannya. Dan siapa yang disesatkan maka tiada yang dapat menunjukinya"

HR Abu Dawud (2118), an Nasa-i (1578), Ibnu Majah (1892), dan dinyatakan shahih oleh guru kami, al-Albani رحمه الله dalam Shahih Sunan Abi Dawud (1860), dan lainnya.


4 Hidayah yang menuntut ke Surga dan Neraka

Yaitu, hidayah ketika penduduk Surga dan penduduk Neraka digiring menuju ke tempat masing-masing. Inilah Hidayah ini adalah bentuk hidayah taufik dan ilham yang paling tinggi. Allah Ta'ala berfirman :

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُم بِإِيمَانِهِمْ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh, mereka diberi petunjuk oleh Tuhan mereka karena keimanannya, di bawah mereka mengalir sungai-sungai di dalam surga yang penuh kenikmatan.

(Yunus 10:9)

Penduduk Surga berkata setelah memasukinya:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَٰذَا 

"Segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami kepada (surga) ini." (Al A'raaf 7:43)

Adapun tentang penghuni Neraka, Allah Ta'ala berfirman :

احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ، مِن دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْجَحِيمِ

(kepada malaikat diperintahkan): "Kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta teman sejawat mereka dan sembahan-sembahan yang selalu mereka sembah, selain Allah; maka tunjukkanlah kepada mereka jalan ke neraka." (Ash Shaaffaat 37:22-23)


(Kitab Lebih Dari 60 Mutiara Hikmah Al Fatihah)

Judul Asal : Qathfuts Tsamar al-Mustathaab fii Tafsiiri Faatihatil Kitab

Penulis : Dr Muhammad bin Musa Alu NashrMonday, June 24, 2013

Al Qur'an Dan Sunnah

Sesungguhnya Al Qur'an lebih butuh kepada Sunnah dari pada Sunnah terhadap Al Qur'an

(Kitab Sharhus Sunnah Imam Barbahari No 70)

Sunday, June 2, 2013

tashabbuh

Dari Abu Sa‘id Al Khudri, ia berkata: “Rasululah bersabda: ‘Sungguh kalian akan mengikuti jejak umat-umat sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehingga kalau mereka masuk ke dalam lubang biawak, niscaya kalianpun akan masuk ke dalamnya.’ Mereka (para sahabat) bertanya: ‘Wahai Rasulullah, apakah kaum Yahudi dan Nasrani?’ Sabda beliau: “Siapa lagi.” (HR. Bukhari dan Muslim)

“Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah: “Sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk (yang benar)”. Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu. ” [Al Baqarah 120]

Monday, May 27, 2013

Melihat Allah سبحانه وتعالى

تَرَوْنَ رَبَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةَ كَمَا تَرَوْنَ الْقَمَرَ لاَ تَضَامُوْنَ فِى رُؤْيَتِهِ

"Kamu akan melihat Tuhan kamu (Allah) dihari Kiamat sebagaimana melihat bulan, tidak ada yang dapat menghalangi kamu pada melihat-Nya".

(HR al-Bukhari dalam kitab Sahihnya)

Rububiyah, Uluhiyah Dan Asma Wa Sifah

Tauhid Asma wa Sifah


دنُثْبِتُ هَذِهِ الصِّفَاتِ الَّتِيْ جَاءَ بِهَا الْقُرْآنُ، وَوَرَدَتْ بِهَا السُّنَّةُ، وَنَنْفِيْ التَّشْبِيْهَ عَنْهُ، كَمَا نَفَى عَنْ نَفْسِهِ، قَالَ : (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ) 

"Kami menetapkan sifat-sifat Allah yang disebutkan di dalam al-Quran dan عليه السلام-Sunnah dan kita juga meniadakan penyerupaan itu dari diri-Nya di dalam firman-Nya "Tidak ada sesuatu yang serupa dengan-Nya" (asy syura 42:11)

(Lihat: Syi'ar A'lam an-Nubala 20/341 Az-Zahabi)


Ar-Rabi' Bin Sulaiman seorang murid kanan Imam asy-Syafie menyeru kepada tauhid al-Asma was-Sifat, beliau berkata :

وَقَدْ رُوِيَ عَنِ الَّبِيْعِ وَغَيْر وَاحِدٍ مِنْ رُؤُوْسِ أَصْحَابِهِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ كَانَ يُمِرُّ بِآيَاتِ الصِّفَاتِ وَأَحَادِيْثٍهَا كَمَا جَاءَتْ مِنْ غَيْرِ تَكْيِيْفٍ وَلاَ تَشْبِيْهٍ وَلاَ تَعْطِيْلٍ وَلاَ تَحْرِيْفٍ عَلَى الطَّرِيْقِ السَّلَفِ

"Dan telah diriwayatkan dari ar-Rabi' salah seorang murid Imam asy-Syafie yang paling kanan dan beberapa sahabat yang senior yang menunjukkan bahawa dia mengikuti ayat-ayat dan hadis-hadis sifat-sifat Allah seperti apa adanya tanpa takyif (tanpa ditanya, dibincang dan dipersoalkan bagaimana sifat tersebut), tanpa tasybih (tanpa diserupakan), tanpa ta'til (tidak diingkari atau dibatalkan), tanpa tahrif (tidak diubah atau ditukar) begitulah cara yang sesuai dengan cara Salaf".

(Lihat: Al-Bidayah wan-Nihayah 10/694. Ibnu Kathir)


Tauhid Rububiyah / Tauhid Uluhiyah

Al-Makrizy (776 - 845) seorang ulama bermazhab asy-Syafie telah menjelaskan tentang tauhid Rububiyah dan tauhid Uluhiyah, beliau berkata :


"Tidak diragukan bahawa kaum musyrikin tidak mengingkari tauhid Rububiyah, bahkan mereka mengakui, bahawa Allah sematalah Yang Mencipta mereka, Yang Mencipta langit dan bumi. Dan Yang mengurus urusan seluruh jagat raya ini. Yang mereka ingkari hanyalah tauhid Uluhiyah. Oleh itu tauhid Rububiyah adalah tauhid yang disepakati oleh seluruh makhluk baik yang beriman atau yang kafir, sedangkan tauhid Uluhiyah ialah di persimpangan jalan yang memisahkan antara kaum mukminin dan kaum musyrikin"

(Lihat: Tajrid at-Tauhid al-Mufid. Hlm. 40-41)